Răfueala : ziar independent apărător al poporului . - An.1, nr.1(6 sept.1891) - (6 mart.1892) . - Iaşi : (Tip. "Fulgerul"), 1891. - Dela 29 Noemvrie 1891, adaugă la subtitlu cuvântul "român". - Au apărut 24 de numere. - De la 1 ian. 1892, proprietar I. Mancaş. - Săptămînal. - Descriere bazată pe An.1, nr.24(1892).

Sub-categories within this category

Recent Submissions

View more