Sub-categories within this category

Collections in this category

Recent Submissions

 • Studii şi cercetări lingvistice 

  Graur, Alexandru (1900-1988); Lăzăreanu, Barbu (1881-1957); Rosetti, Alexandru (1895-1990); Iordan, Iorgu (1888-1986); Petrovici, Emil (1899-1968); Coteanu, Ion (1920-1997) (Academia Republicii Populare Române. Institutul de Lingvistică din Bucureşti, 1950-...)
 • Cetatea Moldovei 

  Pascu, Giorge (1882-1951); Cuza, Gheorghe A. (1896-1950) (1940-1944)
 • Bondarul 

  Adrian, I. V. (1861-1862)
 • Limba română 

  Macrea, Dimitrie ( 1907-1988); Iordan, Iorgu (1888-1986); Graur, Alexandru (1900-1988); Coteanu, Ion (1920-1997) (Academia Republicii Populare Române. Institutul de Lingvistică din Bucureşti, 1952-2005)
 • Arhivele Basarabiei 

  Bulat, Toma G. (1887-1979); Tomescu, Constantin N. (1890-1983) (1929-1938)
 • Absolutio 

  Unknown author (1913-1916)
 • Arhiva genealogică 

  Zotta, Sever (1874-1943) (1912-1913)
 • Revista istorică română 

  Brătianu, Gheorghe I. (1898-1953); Cartojan, Nicolae (1883-1944); Scarlat, Lambrino (1891-1964); Giurescu, Constantin C. ( 1901-1977) (Institutul de Istorie Naţională din Bucureşti, 1931-1947)
 • Alfa 

  Ghedeon, Coca (1908-1976); Măgură, Victor; Moroşanu, George (1911-1988) (1933)
 • Codrul Cosminului 

  Nistor, Ion I. (1876-1962); Grecu, Vasile (1885–1972) (1924-1939)
 • Arta şi arheologia 

  Tafrali, Orest (1876-1937) (1927-1938)
 • Gândul nostru 

  Teleajen, Sandu (1893-1963); Serghie, Emil (1897-1977); Barborescu, Ştefan (1880-1971); Zirra, Alexandru (1883-1946) (1921-1928)
 • Atheneum 

  Unknown author (1935-1940)
 • Cercetări istorice 

  Minea, Ilie (Universitatea din Iaşi, 1925-1943)
 • Viaţa Romînească 

  Societatea Scriitorilor din România; Uniunea Scriitorilor din România (1906-1948)
 • Însemnări ieşene 

  Sadoveanu, Mihail (1880-1961); Topîrceanu, George (1886-1937); Popa, Grigore T. (1892-1948) (1936-1940)
 • Grai şi suflet 

  Institutul de Filologie şi Folclor; Densusianu, Ovid (1873-1938)
 • Bulletin linguistique 

  Institut de Linguistique Roumaine; Faculté des Letres de Bucarest; Laboratoire de Phonétique Expérimentale (1933-1948)
 • Arhiva Societăţii Ştiinţifice şi Literare din Iaşi 

  Societatea Ştiinţifică şi Literară din Iaşi; Xenopol, A.D. (Alexandru D.) (1847-1920), director; Burada, Teodor T. (1839-1923), director (1889-1940)
 • Revista Ştiinţifică „V. Adamachi” 

  Poni, Petru (1841-1925); Bujor, Paul (1862-1952); Hurmuzescu, Dragomir (1865-1954) (1910-1949)

View more