Revista Fundaţiilor Regale : revistă lunară de literatură, artă şi cultură generală / Comitetul de direcţie: Al. Brătescu-Voinesti, O. Goga, D. Gusti, E. Racoviţă, C. Rădulescu-Motru ; redactor-şef Paul Zarifopol ; secretar de redacţie şi administrator Radu Cioculescu. – An.1, nr.1(ian.1934) - an.12, nr.8(aug.1945); Serie nouă, An.12, nr.1(sept.1945) - an.14, nr.12(dec.1947). – Bucureşti : Imprimeria Fundaţiei Culturale „Principele Carol”, 1934-1947. – 23 cm. – Revista a fost înfiinţată la iniţiativa regelui Carol al II-lea al României, având 14 ani de existenţă fără întreruperi (1 ian. 1934 – dec.1947). – De-a lungul apariţiei a avut ca redactor-şef pe Camil Petrescu (iun.1940 – oct.1942), iar ca director pe Dumitru Caracostea (aprilie 1941 – mai 1944). – Seria nouă (Nr.1, sept.1945 – nr.12, dec.1947) este condusă de un comitet de direcţie având ca director pe Alexandru Rosetti, iar ca redactor-şef pe Camil Petrescu. – Editorii revistei sunt: Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol al II-lea” (ian.-iun.1934); Secretariatul General al Fundaţiilor Culturale Regale (de la nr. 7/1934), Direcţiunea Generală a Fundaţiei Culturale Regale(nr. 5/1941), Fundaţia Regală pentru Literatură și Artă (nr. 4/1942), Fundaţia Regală „Mihai I”(nr. 9/1944), Fundaţia „Regele Mihai I”(nr.10/1944) şi ultimul editor: Fundaţia Regală pentru Literatură și Artă(nr. 7/1945). – Seria nouă are informaţia la titlu: „Literatură, artă, cultură, critică generală”.

Collections in this category

Recent Submissions

View more