Scînteia tineretului : supliment literar-artistic. - An.1, nr.1(sept.1981). - București : Combinatul Poligrafic "Casa Scînteii", 1981. - Apare săptămânal. - Descriere bazată pe An.9, nr.1(ian.1989).

Sub-categories within this category