Stéua Romaniei / Gerant: P. Popovici . - An.1, nr.1 (22 mai 1877) - An.5 (29 mart.1881) . - Iaşi : Tipo-litografia H. Goldner, 1878. - Pe prima pagină a fiecărui număr ştampila „Biblioteca Centrală Iassi”. - De la An.2, nr.5 (1878) titlul: „Steaua Romaniei”. - Pe parcursul apariţiei se schimbă tipografia : Tipografia Naţională, Tipografia Buciumuluĭ Românŭ, Tipografia Steaua Romaniei. - Citat în Publicaţiile Periodice Româneşti - PPR Tom. I. (1820-1906), pag.703. - Apare zilnic. - Descriere bazată pe An.2, nr.1(1878). - La apariţie abonamentul pe un an 24 lei, 1 exemplar 1 ban.

Sub-categories within this category

Recent Submissions

View more