Progresul : foaea publicaţiunilor oficiale din resortul Curţei de Apel din Iaşi. - An.1, nr.1(1 mart.1863)- an.8(30 dec.1870). - Iaşi : Tipografia Minervei, 1863. - Inainte de 1863 apare „Foaie de Publicatii oficiale. Principatele Unite”, Iasii. - (2 Apr. 1862-28 Fevr. 1863).- Între (2 ian.1871 - 17 apr. 1874) „Progresul” este înlocuit cu „Publicatiuni oficiale din resortul Curtei apelative din Iaşi”. - Descriere bazată pe An.1, nr.109(1863).

Sub-categories within this category

Recent Submissions

View more