Zimbrul / director A. Fotino. - 1850 - 1884. - Iasii [Iaşi] : Tipografia Buciumului Romanŭ, 1850 - 1884. - 40 cm. - Gazetă politică şi literară, apare cu întreruperi la Iaşi în perioada 3 iulie 1850 - apr. 1884, având o periodicitate variabilă (iniţial bisăptămânal, apoi zilnic din 1878 şi de 3 ori pe săptămână din 1883). - Din colectivul redacţional fac parte succesiv: T. Codrescu şi D. Gusti, V.A. Urechia, Iancu Codrescu, Grigore Mălinescu, Corneliu Codrescu, V.N. Lupu. - Din 1856 are subtitlul „jurnalul politicu”, iar începând cu 16 nov. 1883 îşi schimbă subtitlul în „ziar politic, literar şi ştiinţific”. - În perioada 1 nov. - 30 dec. 1858 apare cu titlul „Zimbrulu şi Vulturulu”. Fuzionează la 2 ian. 1859 cu gazeta „Stéoa Dunării” şi apare sub titlul „Stéoa Dunării, Zimbrulu si Vulturulu”. De la 19 dec. 1878, revine la titlul „Zimbrul. Diar cotidian, politic şi economic”. – Publicaţia are suplimentele literare: „Calendarul literar al Foii „Zimbrului” (1850-1851) şi „Foiletonul Zimbrului” (23 ian. 1855 - 16 iul. 1856). - Text cu caractere semi-chirilice, iar de la 19 dec. 1878, cu caractere latine. - Citat în: PPR, Tom. I (1820-1906), p. 807-808; Dicţionarul Presei Româneşti (1731-1918), p. 456.

Sub-categories within this category

Recent Submissions

View more