Now showing items 1-1 of 1

    • Autumnală 

      Monitoru, Nic. (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Glasul Bucovinei”, 1933)