Patria : foaie politică şi literară : apare bilunar sub redacţia lui C. Gane şi C. Dediu, în limbile română şi franceză. - An.1, nr.1(27 nov.1858) - (5 oct.1859). - Iassi, 1858. - Colaborează : Gh. Asachi, Zaharia Boiu. - Conţine texte cu caractere semi-chirilice. - Unele numere au suplimentul „Patriea”. - Descriere bazată pe An.1, nr.6(dec.1858).

Sub-categories within this category

Recent Submissions

View more