Show simple item record

AuthorVineţchi, Gavriil, traducător
AuthorHristea, Teodor, editor
Modified Date2021-11-05T08:22:15Z
Available Since Date2021-11-05T08:22:15Z
Issue Date1825
URIhttp://dspace.bcu-iasi.ro/handle/123456789/31234
DescriptionAceastă cărticică întâi tălmăcită de pre limba leşască pe limba rumânească, care cuprinde întru sine multe lucruri spre folosul a toată obştea atât oamenilor cât şi dobitoacelor cât şi pentru aceia ce să vor sili cu toată inima a învăţa vreun meşteşug. Care lucruri întâi sânt cercate şi apoi tălmăcite şi tipărite cum se veade. Găsindu-să dată fiind în tipariu în vremea luminatului domn Ioan Costandin Alexandru Ipsilant voevod în Valahia la leat 1806. De folos nu mic s-au socotit a să da şi de a doua oară în tipariu. 1825. Cu toată cheltuiala dumisale Hristea Teodor. - [Bucureşti], 1825. - [4] f., 76 p.; in 4° (19 cm). - Legată în carton. Tipar negru, titlul încadrat în chenar. - Citată în: BRV, vol. 3, nr. 1236, p. 459; Bodinger, vol. 3, nr. 547, p. 368; BAR. - „Cărticica folositoare” este prima carte de „iconomie dumesnică” sau „iconomia casei” publicată la noi. Este traducerea unei cărţi poloneze, făcută de un oarecare Gavriil Vineţchi, slujitor de origine polonă al domnitorului fanariot Constantin Ipsilanti. Lucrarea este o inedită sursă de documentare pentru o istorie a obiectelor şi a obiceiurilor, oferind indicii cu privire la viaţa cotidiană de acum două secole. Conţine sfaturi, grupate în patru părţi: „Vro câteva meşterşuguri şi sicreturi mari, pre cari întâi le-am cercat pe toate, apoi le-am tălmăcit pre limba Rumânească”, „Câteva doftorii pentru oameni”, „Iconomia casii care cuprinde feliuri de lucruri de primejdii al pagubii” şi „Învăţătura pentru cai, după cum se arată”. Cartea reprodusă integral se regăseşte în volumul „Iconomia dumesnică” al postelnicului Manolachi Drăghici, care mai adaugă şi alte sfaturi de acest gen. Ediţia a doua nu cuprinde prefaţa semnată de Gavriil Vineţchi.
Languagerum
OwnerBiblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi
SubjectEconomie casnică
TitleAceastă cărticică întâi tălmăcită de pre limba leşască pe limba rumânească, care cuprinde întru sine multe lucruri spre folosul a toată obştea
Title AlternativeCărticică care cuprinde multe lucruri de folos, [Bucureşti] 1825
Title AlternativeCărticică care cuprinde multe lucruri de folos, [Bucureşti] 1825. Ed. II
TypeBook


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record