Now showing items 1-14 of 14

  • Jules Gilliéron și geografia linguistică 

   Rosetti, Al. (Alexandru) (1895-1990) (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viaţa Romînească”, 1927)
  • Simbol de iarnă 

   Botez, Demostene (1893-1973) (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viaţa Romînească”, 1929)
  • Revista revistelor 

   Unknown author (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viaţa Romînească”, 1929)
  • Miscellanea 

   Ibrăileanu, G. (Garabet) (1871-1936); Stere, C. (Constantin) (1865-1936); Topîrceanu, George (1886-1937) (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viaţa Romînească”, 1929)
  • O zi la Vîlcov: note de drum 

   Mantu, Lucia (1888-1971) (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viaţa Romînească”, 1929)
  • O carte asupra romantismului 

   Botez, Octav (1884-1943) (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viaţa Romînească”, 1929)
  • Modernism 

   Philippide, Alexandru A. (1900-1979) (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viaţa Romînească”, 1929)
  • Mișcarea intelectuală în străinătate 

   Unknown author (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viaţa Romînească”, 1929)
  • Prin noi înșine... (istoria unui principiu) 

   Zeletin, Ştefan (1882-1934) (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viaţa Romînească”, 1929)
  • Game 

   Ionescu, Stejar (1898-1928) (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viaţa Romînească”, 1929)
  • Judecători și judecăți de altădată (sfîrșit) 

   Dimiu, Radu (1899-1983?) (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viaţa Romînească”, 1929)
  • Știința și apropierea între popoare 

   Painlevé, Paul (1863-1933) (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viaţa Romînească”, 1929)
  • Kant și estetica 

   Zarifopol, Paul (1874-1934) (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viaţa Romînească”, 1929)
  • Recenzii 

   Philippide, Alexandru A. (1900-1979); Ralea, Mihai (1896-1964); Oțetea, Andrei (1894-1977); Băileanu, Gheorghe (1901-1975); Constantinescu-Iași, Petre (1892-1977); Cotlaru, Grig. Mich. (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viaţa Romînească”, 1929)