Recent Submissions

 • Mișcarea intelectuală în străinătate 

  Unknown author (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viaţa Romînească”, 1929)
 • Revista revistelor 

  Unknown author (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viaţa Romînească”, 1929)
 • Recenzii 

  Philippide, Alexandru A. (1900-1979); Ralea, Mihai (1896-1964); Oțetea, Andrei (1894-1977); Băileanu, Gheorghe (1901-1975); Constantinescu-Iași, Petre (1892-1977); Cotlaru, Grig. Mich. (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viaţa Romînească”, 1929)
 • Miscellanea 

  Ibrăileanu, G. (Garabet) (1871-1936); Stere, C. (Constantin) (1865-1936); Topîrceanu, George (1886-1937) (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viaţa Romînească”, 1929)
 • Prin noi înșine... (istoria unui principiu) 

  Zeletin, Ştefan (1882-1934) (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viaţa Romînească”, 1929)
 • O carte asupra romantismului 

  Botez, Octav (1884-1943) (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viaţa Romînească”, 1929)
 • Kant și estetica 

  Zarifopol, Paul (1874-1934) (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viaţa Romînească”, 1929)
 • Modernism 

  Philippide, Alexandru A. (1900-1979) (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viaţa Romînească”, 1929)
 • Simbol de iarnă 

  Botez, Demostene (1893-1973) (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viaţa Romînească”, 1929)
 • Judecători și judecăți de altădată (sfîrșit) 

  Dimiu, Radu (1899-1983?) (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viaţa Romînească”, 1929)
 • Game 

  Ionescu, Stejar (1898-1928) (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viaţa Romînească”, 1929)
 • Jules Gilliéron și geografia linguistică 

  Rosetti, Al. (Alexandru) (1895-1990) (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viaţa Romînească”, 1927)
 • O zi la Vîlcov: note de drum 

  Mantu, Lucia (1888-1971) (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viaţa Romînească”, 1929)
 • Știința și apropierea între popoare 

  Painlevé, Paul (1863-1933) (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viaţa Romînească”, 1929)