Now showing items 1-19 of 19

  • Cîteva note despre Propertius și Eminescu 

   Balmuș, Constantin (1898-1957) (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viața Romînească”, 1928)
  • Din scrisorile lui Vasile Alecsandri cătră George Sion 

   Unknown author (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viața Romînească”, 1928)
  • Două sisteme monetare ale leului 

   Zane, Gheorghe (1897-1978) (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viața Romînească”, 1928)
  • Expozițiile din primăvara artei romînești 

   Comarnescu, Petru (1905-1970) (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viața Romînească”, 1928)
  • Înserare 

   Botez, Demostene (1893-1973) (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viața Romînească”, 1928)
  • Memorial: note de drum în Spania (I) 

   Ralea, Mihai (1896-1964) (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viața Romînească”, 1928)
  • Miscellanea 

   Ibrăileanu, G. (Garabet) (1871-1936); Stere, C. (Constantin) (1865-1936); Topîrceanu, George (1886-1937); Ralea, Mihai (1896-1964) (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viața Romînească”, 1928)
  • Mișcarea intelectuală în străinătate 

   Unknown author (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viața Romînească”, 1928)
  • Moș Mitruț: amintiri 

   Kirițescu, Constantin (1876-1965) (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viața Romînească”, 1928)
  • Nu poate fi... 

   Stahl, Henriette Yvonne (1900-1984) (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viața Romînească”, 1928)
  • O carte nouă despre Unirea Basarabiei 

   Harea, Vasile (1895-1987) (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viața Romînească”, 1928)
  • O mare controversă arheologică: Glozel 

   Botez, Ion Gh. (1892-1953) (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viața Romînească”, 1928)
  • O nouă legiuire muncitorească 

   Strat, George (1894-?) (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viața Romînească”, 1928)
  • O zi de adevăr 

   Kalij, I.; Frunză, Axinte (1859-1933), traducător (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viața Romînească”, 1928)
  • Orientarea animalelor în spațiu 

   Bădărău, T.A. (Teodor A.) (1872-1958) (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viața Romînească”, 1928)
  • Politica tratatelor comerciale 

   Hallunga, Alexandru (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viața Romînească”, 1928)
  • Recenzii 

   Botez, Octav (1884-1943); Oțetea, Andrei (1894-1977); Harea, Vasile (1895-1987); Șiadbei, I. (Ion) (1903-1977); Constantinescu-Iași, Petre (1892-1977); Mancaș, Mircea (1905-1995) (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viața Romînească”, 1928)
  • Revista revistelor 

   Unknown author (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viața Romînească”, 1928)
  • Vsevolod Ivanov 

   Mancaș, Mircea (1905-1995) (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viața Romînească”, 1928)