Collections in this category

Recent Submissions

 • Urlătoarea 

  Cocea, N.D. (Nicolae D.) (1880-1949) (Tipografia „Dacia” Iliescu, Grossu & Comp., 1906)
 • Sfat 

  Cugler-Poni, Matilda (1851-1931) (Tipografia „Dacia” Iliescu, Grossu & Comp., 1906)
 • Mișcarea intelectuală în străinătate 

  Unknown author (Tipografia „Dacia” Iliescu, Grossu & Comp., 1906)
 • Revista revistelor 

  Unknown author (Tipografia „Dacia” Iliescu, Grossu & Comp., 1906)
 • Țară de latifundii 

  Stere, C. (Constantin) (1865-1936) (Tipografia „Dacia” Iliescu, Grossu & Comp., 1906)
 • Muzeul romînesc și cel bulgăresc 

  Tzigara-Samurcaș, Alexandru (1872-1952) (Tipografia „Dacia” Iliescu, Grossu & Comp., 1906)
 • Parazitizmul organic și parazitizmul social 

  Bujor, Paul (1862-1952) (Tipografia „Dacia” Iliescu, Grossu & Comp., 1906)
 • Ferdinand Brunetière 

  Botez, Octav (1884-1943) (Tipografia „Dacia” Iliescu, Grossu & Comp., 1906)
 • E nevoe la noi de o revistă istorică? 

  Pârvan, Vasile (1882-1927) (Tipografia „Dacia” Iliescu, Grossu & Comp., 1906)
 • Dicționarul Academiei și d. Sextil Pușcariu 

  Botez, Constantin (1880-1936) (Tipografia „Dacia” Iliescu, Grossu & Comp., 1906)
 • Miscellanea 

  Ibrăileanu, G. (Garabet) (1871-1936); Kernbach, Gheorghe (Gheorghe din Moldova) (1859-1909); Stere, C. (Constantin) (1865-1936); Topîrceanu, George (1886-1937) (Tipografia „Dacia” Iliescu, Grossu & Comp., 1906)
 • Din Basarabia 

  Stere, C. (Constantin) (1865-1936) (Tipografia „Dacia” Iliescu, Grossu & Comp., 1906)
 • Din Ardeal: dinasticismul nostru (II) 

  Russu-Şirianu, Ioan (1864-1909) (Tipografia „Dacia” Iliescu, Grossu & Comp., 1906)
 • Locuințele sătenilor 

  Cazacu, Petre (1871-1956) (Tipografia „Dacia” Iliescu, Grossu & Comp., 1906)
 • Wilhelm Tell: dramă în cinci acte 

  Schiller, Friedrich von (1759-1805); Vaida Voevod, Alexandru (1872-1950), traducător (Tipografia „Dacia” Iliescu, Grossu & Comp., 1906)
 • O serbare școlară (amintire) 

  Gane, Nicolae (1838-1916) (Tipografia „Dacia” Iliescu, Grossu & Comp., 1906)
 • Specialistul romîn: contribuție la istoriea culturii romînești din secolul XIX (va urma) 

  Philippide, Alexandru (1859-1933) (Tipografia „Dacia” Iliescu, Grossu & Comp., 1906)
 • April 

  Stavri, Artur (1869-1928) (Tipografia „Dacia” Iliescu, Grossu & Comp., 1906)
 • Codrul 

  Sadoveanu, Mihail (1880-1961) (Tipografia „Dacia” Iliescu, Grossu & Comp., 1906)
 • Recenzii 

  Ibrăileanu, G. (Garabet) (1871-1936); Pârvan, Vasile (1882-1927); Pascu, Giorge (1882-1951); Botez, Constantin (1880-1936); Carp, Mihai (1875-1967); Kernbach, Gheorghe (Gheorghe din Moldova) (1859-1909); Stere, C. (Constantin) (1865-1936); Bujor, Paul (1862-1952); Botez, I. (Ioan) (1872-1947) (Tipografia „Dacia” Iliescu, Grossu & Comp., 1906)

View more