Now showing items 1-20 of 44

  • Recenzii 

   Sadoveanu, Izabela (1870-1941); Kirileanu, G.T. (1872-1960); Jakotă, Mihail; Theodorian-Carada, M. (Mariu) (1868-1949); Bogdan, Petru (1873-1944); Stere, C. (Constantin) (1865-1936); Carp, Mihai (1875-1967); Neculai, Ioan (Tipografia „Dacia” Iliescu, Grossu & Comp., 1908)
  • Recenzii 

   Ibrăileanu, G. (Garabet) (1871-1936); Botez, Constantin (1880-1936); Jakotă, Mihail; Sadoveanu, Izabela (1870-1941); Neculai, Ioan; Carp, Mihai (1875-1967); Theodorian-Carada, M. (Mariu) (1868-1949) (Tipografia „Dacia” Iliescu, Grossu & Comp., 1908)
  • Recenzii 

   Rosetti, Radu (1853-1926); Botez, Octav (1884-1943); Theodorian-Carada, M. (Mariu) (1868-1949); Pascu, Giorge (1882-1951); Jakotă, Mihail (Tipografia „Dacia” Iliescu, Grossu & Comp., 1908)
  • Recenzii 

   Ibrăileanu, G. (Garabet) (1871-1936); Sadoveanu, Izabela (1870-1941); Jakotă, Mihail; Theodorian-Carada, M. (Mariu) (1868-1949); Pascu, Giorge (1882-1951) (Tipografia „Dacia” Iliescu, Grossu & Comp., 1908)
  • Recenzii 

   Ibrăileanu, G. (Garabet) (1871-1936); Botez, Demostene (1893-1973); Sadoveanu, Mihail (1880-1961); Jakotă, Mihail; Sevastos, Mihail (1892-1967); Philippide, Alexandru A. (1900-1979); Teodorescu-Braniște, Tudor (1899-1969); Andrei, Petre (1891-1940); Dron, Constantin (1883-1972); Gheorghiu, Constantin-Vasile (1894-1956) (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viața Romînească”, 1920)
  • Recenzii 

   Botez, Octav (1884-1943); Jakotă, Mihail; Șiadbei, I. (Ion) (1903-1977); Irineu, Cora (1888-1924) (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viața Romînească”, 1922)
  • Recenzii 

   Ibrăileanu, G. (Garabet) (1871-1936); Șiadbei, I. (Ion) (1903-1977); Botez, Octav (1884-1943); Jakotă, Mihail (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viața Romînească”, 1922)
  • Recenzii 

   Sadoveanu, Izabela (1870-1941); Sanielevici, H. (Henric) (1875-1951); Botez, Octav (1884-1943); Pascu, Giorge (1882-1951); Jakotă, Mihail; Sadoveanu, Mihail (1880-1961); Carp, Mihai (1875-1967); Xenopol, Dim. (Tipografia „Dacia” Iliescu, Grossu & Comp., 1910)
  • Recenzii 

   Sadoveanu, Izabela (1870-1941); Alexandrescu, C.; Pascu, Giorge (1882-1951); Botez, Octav (1884-1943); Jakotă, Mihail; Carp, Mihai (1875-1967) (Tipografia „Dacia” Iliescu, Grossu & Comp., 1912)
  • Recenzii 

   Ibrăileanu, G. (Garabet) (1871-1936); Botez, Octav (1884-1943); Pascu, Giorge (1882-1951); Jakotă, Mihail; Quinezu, Nicolae (1867-1928) (Tipografia „Dacia” Iliescu, Grossu & Comp., 1910)
  • Recenzii 

   Pascu, Giorge (1882-1951); Ibrăileanu, G. (Garabet) (1871-1936); Botez, Octav (1884-1943); Demetrescu, Vasile (1844-?); Jakotă, Mihail; Carp, Mihai (1875-1967); Quinezu, Nicolae (1867-1928) (Tipografia „Dacia” Iliescu, Grossu & Comp., 1910)
  • Recenzii 

   Sadoveanu, Izabela (1870-1941); Pascu, Giorge (1882-1951); Jakotă, Mihail; Botez, Octav (1884-1943); Botez, I. (Ioan) (1872-1947); Stere, C. (Constantin) (1865-1936); Quinezu, Nicolae (1867-1928) (Tipografia „Dacia” Iliescu, Grossu & Comp., 1907)
  • Recenzii 

   Pascu, Giorge (1882-1951); Xenopol, Dim.; Jakotă, Mihail; Bădărău, T.A. (Teodor A.) (1872-1958); Carp, Mihai (1875-1967) (Tipografia „Dacia” Iliescu, Grossu & Comp., 1910)
  • Recenzii 

   Botez, Octav (1884-1943); Pascu, Giorge (1882-1951); Jakotă, Mihail; Cocea, N.D. (Nicolae D.) (1880-1949); Carp, Mihai (1875-1967) (Tipografia „Dacia” Iliescu, Grossu & Comp., 1909)
  • Recenzii 

   Botez, Octav (1884-1943); Mihăescu, Gib I. (1894-1935); Simionescu, Ion Th. (1873-1944); Suchianu, D.I. (Dumitru I.) (1895-1985); Teodorescu-Braniște, Tudor (1899-1969); Jakotă, Mihail (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viața Romînească”, 1920)
  • Recenzii 

   Sadoveanu, Izabela (1870-1941); Jakotă, Mihail; Carp, Mihai (1875-1967); Neculai, Ioan; Sadoveanu, Mihail (1880-1961) (Tipografia „Dacia” Iliescu, Grossu & Comp., 1909)
  • Recenzii 

   Jakotă, Mihail; Pascu, Giorge (1882-1951) (Tipografia „Dacia” Iliescu, Grossu & Comp., 1915)
  • Recenzii 

   Sevastos, Mihail (1892-1967); Dron, Constantin (1883-1972); Botez, Demostene (1893-1973); Jakotă, Mihail; Philippide, Alexandru A. (1900-1979); Caragiale, Luca I. (1893-1921); Relgis, Eugen (1895-1987) (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viaţa Romînească”, 1921)
  • Recenzii 

   Ibrăileanu, G. (Garabet) (1871-1936); Topîrceanu, George (1886-1937); Demetrescu, Vasile (1844-?); Rosetti, Radu (1853-1926); Ioachim, Vasile M. (1891-1976); Teodorescu, Constantin (1884-); Pascu, Giorge (1882-1951); Botez, Octav (1884-1943); Jakotă, Mihail; Motăș, C. (Constantin) (1891-1980) (Tipografia „Dacia” Iliescu, Grossu & Comp., 1914)
  • Recenzii 

   Ibrăileanu, G. (Garabet) (1871-1936); Galaction, Gala (1879-1961); Sevastos, Mihail (1892-1967); Teodorescu-Braniște, Tudor (1899-1969); Beldie, Vasile G. (1894-?); Jakotă, Mihail; Suchianu, D.I. (Dumitru I.) (1895-1985); Pascu, Giorge (1882-1951); Bădărău, T.A. (Teodor A.) (1872-1958) (Institutul de Arte Grafice şi Editură „Viața Romînească”, 1920)